מדריך זכויות במס הכנסה

מדריך זכויות במס הכנסה

מי שנפגעו או סובלים מבעיה רפואית תיתכן זכאות לפטור ממס הכנסה. אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, לתקופה של לפחות 185 יום, עשוי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה. מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשויים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.

הנכות הרפואית עשויה להיקבע על פי אחד מהחוקים הבאים:

  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (נכי צה"ל)
  • חוק נכי המלחמה בנאצים (נכי המלחמה בנאצים)
  • חוק נכי רדיפות הנאצים (ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר)
  • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (נפגעי פעולות איבה)
  • חוק לפיצוי נפגעי גזזת (נפגעי גזזת)
  • חוק הביטוח הלאומי – בגין פגיעה בעבודה, נכות כללית או פגיעה במהלך התנדבות

מי שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים שצוינו עקב אי זכאותו או שנקבע לו אחוז הנמוך מהנדרש והוא עבר אירוע רפואי כלשהו, רשאי לפנות לוועדה רפואית של מס הכנסה, העוסקת בקביעת נכות רפואית במקרים אלו. הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה בסך 659 ש"ח (נכון למרץ 2019).

מידע מפורט על ההליך ואופן הגשת התביעה באתר כל זכות לחץ כאן.

לאחר קבלת אחוזי הנכות הרפואית המזכים מהועדה, ישלח אישור מפקיד השומה לגבי הזכאות לפטור ממס הכנסה ובמידה והזכאות היא גם רטרואקטיבית, יינתנו החזרים ע"י מס הכנסה.

מידע מפורט על קבלת פטור ממס הכנסה לבעלי נכות רפואית מזכה באתר כל זכות לחץ כאן

למידע מלא באתר רשות המיסים לחץ כאן

הטבות למקבלי נכות רפואית דרך מס הכנסה:

מי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה זכאים להנחה בארנונה בשיעור של עד 40%. הרשות המקומית רשאית לקבוע מבחני הכנסה לעניין הזכאות.

תיתכנה הטבות נוספות.

למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן.