חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 מסדיר את זכאותם של עובדים להיעדרות מהעבודה בעקבות מחלתם או מחלת בן משפחה (ילד, הורה, בן/בת-זוג) על-חשבון ימי מחלה שצברו ולתשלום דמי מחלה. 

למידע מפורט באתר כל זכות לחץ כאן.