העסקת עובד זר

העסקת עובד זר

מטופלים שאינם שוהים במוסד סיעודי וזקוקים להשגחה של מטפל סיעודי במשרה מלאה, והן עומדים בתנאי הזכאות, עשויים להיות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר.

תחילה יש להגיש בקשה לקבלת היתר העסקת עובד זר בסיעוד מרשות האוכלוסין וההגירה.
לאחר מכן יש לאתר עובד זר מתאים ע"י פניה לחברות הסיעוד המעסיקות עובדים זרים, ולעמוד בכל חוקי ההעסקה.

למידע מפורט בנושא באתר כל זכות לחץ כאן.